Zespół Szkół
w Czerwionce-Leszczynach
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki

Wymagane dokumenty należy składać do 30.04.2013r. do godz. 15.00 w sekretariacie Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42, tel. 324311466 w budynku LO osobiście.
Postępowanie konkursowe prowadzone przez komisję będzie polegało na analizie ofert i rozmowie kwalifikacyjnej, w toku której zostaną sprawdzone kwalifikacje kandydatów. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu należy do Dyrektora Zespołu Szkół.  Szczegółowe zasady postępowania konkursowego zawiera zarządzenie 24/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska administracji i obsługi w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

 

Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. CV,
  3. potwierdzone kserokopie świadectw pracy,
  4. potwierdzone kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie,
  5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzania jego danych osobowych do celów rekrutacji.
Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2017-08-03 Piotr Majdzik Archiwizacja
Wyświetleń: 2455