Zespół Szkół
w Czerwionce-Leszczynach
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach o naborze na stanowisko sprzątaczki

Wymagane dokumenty należy składać do 18.08.2017r. do godz. 14.00 w sekretariacie Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. 324311466 osobiście.

Postępowanie naboru prwadzone przez komisję będzie polegało na analizie ofert i rozmowie kwalifikacyjnej, w toku której sprawdzone zostaną kwalifikacje kandydatów. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu należy do Dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Szczegółowe zasady postępowania naboru zawiera zarządzenie 24/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska administracji i obsługi w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

 

Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. CV,
  3. potwierdzone kserokopie świadectw pracy,
  4. potwierdzone kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie,
  5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów naboru.
Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2018-07-02 Piotr Majdzik Archiwizacja
2017-08-03 Piotr Majdzik Publikacja
Wyświetleń: 471